Om oss

Vi som driver Kymmendö Bok och Förlaget Rökorna heter Cecilia Granström och Britt-Marie Utter Wahlström.

Med släktens rötter i Stockholms skärgård och genom forskning och allmänt intresse har vi under åren samlat på oss en del kunskap om skärgården. Efter att i många år ha arbetat ideellt i föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga startade vi för cirka 15 år sedan ett bokförlag, förlaget Rökorna. På förlaget ger vi ut böcker med lokal historia från skärgården runt Dalarö och Ornö i Haninge kommun. 

För några år sedan startade vi även en webbokhandel www.kymmendobok.se . Här är det meningen att den skärgårdsintresserade enkelt skall kunna se vilken litteratur som finns inom området och få möjlighet att beställa från samma leverantör. 

Förlaget Rökorna

På förlaget Rökorna ger vi ut egen och andras litteratur. Hitills har 3 böcker publicerats. I samband med att böckerna givits ut har vi även anordnat utställningar på Ornö museum och Dalarö tullhus. Namnet Rökorna kommer efter en ögrupp ute i havsbandet med en karaktäristisk vågig form, kanske tyckte forntidens människor att öarna såg ut som röda kor, sjökor, vilka steg upp ur vattnet. 

 

I Strindbergs och Hemsöbornas farvatten

Författare: Karin Lindeberg
ISBN: 91-631-2503-X
Utgivningsår: 1998, 2003
Info: Limbunden, 83 sidor, illustrerad med svartvita fotografier samt teckningar av Dalarö-konstnären Bo Tilliander.
Bokpresentation: Strindberg var väl förtrogen med skärgården kring Dalarö, Ornö och Kymendö. Han gjorde många segelfärder i övärlden kring Huvudskär och Norsten. Med  "I Strindbergs och Hemsöbornas farvatten" i båten kan du följa Strindberg och hans litterära gestalter på deras sjöfärder och besöka deras öar.

 

Rysshärjningarna i Ornö socken 1719
 
Författare: Britt-Marie Utter Wahlström
ISBN: 91-631-2504-8
Utgivningsår: 2002
Info: Limbunden, 135 sidor, illustrerad med svartvita fotografier samt teckningar av Dalarö-konstnären Bo Tilliander.
Bokpresentation: Under några korta sommarveckor 1719 utsattes en försvarslös skärgårdsbefolkning för ett skoningslöst terrorangrepp som vi idag har svårt att föreställa oss. Som en del i ryssarnas taktik, att tvinga konungariket Sverige till fred i det stora nordiska kriget, brändes praktiskt taget hela skärgården ner längs kuststräckan Gävle till Norrköping.
I denna spännande bok baserad på arkivforskning och litteraturstudier får vi följa utvecklingen under dessa varma sommarveckor, gård för gård, i Ornö socken. Nytryck planeras våren 2019 till minnet av de 300 år som förflutit sedan ryssen härjade våra hemtrakter!

 

ORNÖ FRÅN A-Ö
bland riddare och skärbönder i Stockholms skärgård 
 
Författare: Cecilia Granström
Förlag: Rökorna HB
ISBN: 978-91-633-6906-3
Utgivningsår: 2010
Info: Limbunden, 210 sidor, rikligt illustrerad med svartvita fotografier
Bokpresentation: De första människor som besökte Ornö kom paddlande till ön redan under stenåldern. Senare, under bronsåldern, fanns fasta bosättare som bedrev boskapsskötsel, fiske och jakt. Under medeltiden ägde riddarna Karl Karlsson Öra och Erengisle Nilsson gårdar i socknen. Deras arrendebönder fick betala avgifter i form av strömming och smör. 1600-talets krigar- och tjänstemannaadel fick gårdar på ön till skänks av kronan. Amiralen Claes Stiernsköld bildade säteri av den gamla bondbyn Sundby. Samtidigt slet öns skärbönder med fiske, jordbruk och husbyggen. Om detta och mycket annat kan man läsa i Ornö från A-Ö vilken även innehåller en kulturhistorisk inventeringsdel där all bebyggelse och alla bebyggelselämningar i Ornö socken får sin historia berättad!

I Strindbergs farvatten
Rysshärjningarna 1719
Ornö Ornö från A-Ö
Tillagd i varukorgen