ORNÖ FRÅN A-Ö bland riddare och skärbönder i Stockholms skärgård 

Geografiskt område: Stockholms län, Haninge kn, Ornö sn

  • Artnr: 10-098
  • Vikt, kg: 0,56
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Författare: Cecilia Granström

Förlag: Rökorna HB

ISBN: 978-91-633-6906-3

Utgivningsår: 2010

Info: Limbunden, 210 sidor, rikligt illustrerad med svartvita fotografier

Bokpresentation: De första människor som besökte Ornö kom paddlande till ön redan under stenåldern. Senare, under bronsåldern, fanns fasta bosättare som bedrev boskapsskötsel, fiske och jakt. Under medeltiden ägde riddarna Karl Karlsson Öra och Erengisle Nilsson gårdar i socknen. Deras arrendebönder fick betala avgifter i form av strömming och smör. 1600-talets krigar- och tjänstemannaadel fick gårdar på ön till skänks av kronan. Amiralen Claes Stiernsköld bildade säteri av den gamla bondbyn Sundby. Samtidigt slet öns skärbönder med fiske, jordbruk och husbyggen. Om detta och mycket annat kan man läsa i Ornö från A-Ö vilken även innehåller en kulturhistorisk inventeringsdel där all bebyggelse och alla bebyggelselämningar i Ornö socken får sin historia berättad!   Författaren Cecilia Granström tillhör en gammal skärgårdssläkt från Ornö. Hon har tidigare varit medförfattare till en rad skrifter ingående i Bygdemuseet Ornö Sockenstugas skriftserie, bland annat Anna, Matilda, Sofia – ur kvinnors liv, Sundhet och sjukdomar i skärgården, Sundby säteri genom tiderna samt Konstnärsliv på Ornö m.fl.

Tillagd i varukorgen